ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ხროგი

ხოტეურა

ხიხვი