ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ქორქაულა

ქველოური

ქართნულა

ქისი