ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

გაბაშა

გრძელმტევანა

გორული მწვანე

გორულა

გომის თეთრი