ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ჭუმუტა

ჭოდი

ჭყაპა

ჭროღა

ჭვიტილური