ადგილწარმოშობის დასახელებები


ვაზისუბანი

გეოგრაფიული მდებარეობა – მევენახეობის სპეციფიკური ზონა \"ვაზისუბანი\" მდებარეობს მდ. ალაზნის დინების შუა წელში, ჩრდილ...

გურჯაანი

გეოგრაფიული მდებარეობა - მევენახეობის სპეციფიკური ზონა გურჯაანი მდებარეობს მდინარე ალაზნის შუა წელში, მარჯვენა სანა...

ახაშენი

ახაშენი მდებარეობს შიდა კახეთში, მდ. ალაზნის შუა წელში, ჩრდილო განედის 41048\'׀ და აღმოსავლეთ გრძნედის 45044\'׀კოორდი...

ატენი (ატენური)

ატენი შიდა ქართლში, გორის ადმინისტრაციულ რაიონში მდებარეობს, თრიალეთის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთებზე, მდინარე ტა...