ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ბუზა

ბუდეშური წითელი

ბორჩალო

ბერბეშო

ბათომურა

ბუდეშური თეთრი

ბეგლარის ყურძენი

ბაზალეთური