ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ჯაჭვაძისეული

ჯვარი