ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ჩხავერი

ჩხიკოურა

ჩინური

ჩიტისთვალა