ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ძველი ალექსანდროული

ძელშავი

ძაღლიარჭამა