ასოციაციის შესახებ


ისტორია

ქართული ღვინის ინდუსტრიის მრავალფეროვნებამ და მზარდმა განვითარებამ, განაპირობა 2010 წელს ღვინის მწარმოებლების ერთობლივი გაერთიანება და ასოციაცია „ქართული ღვინო“ (GWA) -ს ჩამოყალიბება.  ასოციაცია ქართული ღვინო წარმოადგენს ქართული ღვინის სექტორს ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზარზე.

ასოციაცია მიზნად ისახავს ქართული ღვინის პოპულარიზაციასა და გაყიდვებს საერთაშორისო ასპარეზზე, ქართული ღვინის შესახებ საზოგადოების ცოდნის გაღრმავებას, ღვინის წარმოების ადგილობრივი ტრადიციებისა და მეთოდოლოგიის შენარჩუნებას, ენდემური ვაზის ჯიშების გაშენებასა  და ვინიფიკაციას, სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერას და მევენახეობისა და მეღვინეობის საკითხებში განათლებისა და ასევე ღვინის ტურიზმის სექტორის განვითარების ხელშეწყობას  საქართველოში.

ასოციაცია “ქართული ღვინო” არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს კერძო სექტორს. GWA ამჟამად აერთიანებს 30 წევრ კომპანიას და მიესალმება ყველა სხვა ორგანიზაციას და პირს, რომელიც დარგის განვითარებაზეა ორიენტირებული.

მიღწევები

უძველესი ღვინო – გინესის რეკორდების ნუსხაში


ვრცლად


მსოფლიოს უძველესი ღვინო


ვრცლად


საქართველო მეღვინეობის აკვანი


ვრცლად


ქვევრში ღვინის დაყენების ქართული მეთოდი UNESCO- ნუსხაში


ვრცლად