ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

დანახარული

დონდღლაბი თეთრი