ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

ჯაჭვაძისეული

ხროგი

ხოტეურა

ჭუმუტა

ჭოდი

წითლანი

ძველი ალექსანდროული

ძელშავი

ჩხავერი

შავკაპიტო

ყვირა

ღვანურა

ქორქაულა

ქველოური

ქართნულა

უსახელოური

ტაგიძურა

სხილთაუბანი

სიმონასეული

საფერავი

საფერავი ბუდეშურისებური

რცხილი

პარტალა შავი

რკო შავი

ჟღია

ოჯალეში

ოცხანური საფერე

ნაცარა

ნაკუთვნეული

მუჯურეთული

მურადოული

მტევანდიდი

მესხური შავი

მესხური საფერე

კუმსი შავი

კოცხანა

კირწწითლა

კამური შავი

იყალთოს წითელი

თავკვერი

თავკვერი დიდმარცვალა

ვარდისფერი

ენდელაძისეული

დანახარული

გაბაშა

ბუზა

ბუდეშური წითელი

ბორჩალო

ბერბეშო

ბათომურა

ახარდანი

ასპინძურა შავი

არაბეული შავი

ალექსანდროული

ალადასტური

ადანასური

ჯვარი

ხიხვი

ჭყაპა

ჭროღა

ჭვიტილური

წულუკიძის თეთრა

წნორის თეთრი

ძაღლიარჭამა

ცოლიკოური

ციცქა

ჩხიკოურა

ჩინური

შაბა

მხარგრძელი ყვითელი

ქისი

ფითრა

სირგულა

საფენა

სამარხი

საკმეველა

რქაწითელი

რკო თეთრი

მხარგრძელი

მცვივანი რაჭული

მირზანული თეთრი

მაური თეთრი

კურკენა

კუმსი თეთრი

კრახუნა

მწვანე კახური

მცვივანი კახური

ინგილოური

თბილური

ზაქათალის თეთრი

დონდღლაბი თეთრი

გრძელმტევანა

გორული მწვანე

გორულა

გომის თეთრი

ბუდეშური თეთრი

ბეგლარის ყურძენი

ბაზალეთური

ჩიტისთვალა