ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

რცხილი

რკო შავი

რქაწითელი

რკო თეთრი