ჟღია


ჟღია


ჟღია ადგილობრივი წარმოშობის ვაზის ჯიშია, კერძოდ კახეთიდან. მისგან წარმოებული სუფრის ღვინო ხასიათდება ვარდისფერი შეფერილობით, ალკოჰოლის დაბალი შემცველობით, სასიამოვნო გემოთი. შედარებით გამძლეა სოკოვანი დავადების მიმართ. გარემო პირობებს ადვილად ეგუება. საკოლექციო ჯიში.