ზაქათალის თეთრი


ზაქათალის თეთრი


ზაქათალის თეთრი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ კახეთიდან, იგი  გამოიყენება სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასაყენებლად და წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს. ზაქათალის თეთრი სოკოვან დაავადებათა მიმართ საშუალო გამძლეობისაა. რქა ღია ყავისფერი, მუქი ყავისფერი ზოლებით, მუხლთაშორისების სიგრძე 10-12 სმ. ერთეული ძირების სახით გავრცელებული იყო ზაქათალის ვენახებში. საშუალო პერიოდის სიმწიფის ჯიშია.