წნორის თეთრი


წნორის თეთრი


წნორის თეთრი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია კახეთიდან, იგი წარმოადგენს თეთრ სასუფრე და საკუპაჟე ღვინოს რქაწითელთან ერთად. სოკოვან-დაავადებათა მიმართ ახასიათებს საშუალო გამძლეობა. საშუალო-საგვიანო სიმწიფის პერიოდისაა. რქის მომწიფება კარგია. ზრდის სიძლიერე საშუალოზე ძლიერი. საკოლექციო ჯიში.