სირგულა


სირგულა


სირგულა ყურძენი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კახეთიდან. იძლევა ადგილობრივი მოხმარების ხარისხიან სუფრის ყურძენს. არ გამოირჩევა  მაღალი  ტრანსპორტაბელურობით. სოკოვანი დავადებების მიმართ საშუალოდ გამძლეა ჭრაქის მიმართ მისი გამძლეობა შეფასებულია საშუალოდ, ხოლო ნაცრის მიმართ საშუალოზე მცირედ. საკოლექციო ჯიში.