რკო თეთრი


რკო თეთრი


ბეგლარის ყურძენი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია,  იმერეთიდან. მისგან იწარმოება საკმაოდ ხარისხიანი და ჰარმონიული სუფრის თეთრი ღვინო. რკო თეთრს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის ოქტომბრის შუა რიცხვებში. საშუალო გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.