რკო შავი


რკო შავი


რკო შავი ყურძენი ადგილობრივი,  ვაზის ჯიშია, კერძოდ იმერეთიდან. მისგან წარმოებული სუფრის ღვინო, მუქი ვარდისფერი, თავისებური არომატით, თხელი და დაბალექსტრაქტულია. რკო შავს ახასიათებს შედარებით სუსტი ზრდა-განვითარება და მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის ოქტომბრის შუა რიცხვებში. გამოყენებულ შეიძლება იქნეს  საბრენდე სპირტის დასამზადებლად. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. საკოლექციო ჯიში.