ქველოური


ქველოური


ქველოური ყურძენი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია იმერეთიდან, მისგან სუფრის წითელი ღვინო იწარმოება. საშუალო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა. სოკოვან დაავადებათა მიმართ ნაკლებად გამძლეა. საკოლექციო ჯიში.