ქართნულა


ქართნულა


ქართნულა ყურძენი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ ქართლიდან. მისგან ამზადებენ ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ღვინოს. სოკოვან დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ საშუალო გამძლეობას იჩენს. შედარებით მგრძნობიარეა ნაცრის მიმართ. საკოლექციო ჯიში.