ფითრა


ფითრა


ფითრა ყურძენი ადგილობრივი, ვაზის ჯიშია, კერძოდ იმერეთიდან. მისგან იწარმოება კარგი ხარისხის სუფრის მშრალი თეთრი ღვინო, ექსტაქტიული, სასიამოვნო, ცოცხალი გემოთი. ფითრას ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და საშუალოზე მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს – ოქტომბრის დასაწყისში. სოკოვან დაავადებათა მიმართ საშუალო გამძლეობას იჩენს. საკოლექციო ჯიში.