ნაცარა


ნაცარა


ნაცარა ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ რაჭიდან. მისგან იწარმოებოდა ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინო.  ნაცარას ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და საშუალო მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის ოქტომბრის დასაწყისში. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. საკოლექციო ჯიში.