ნაკუთვნეული


ნაკუთვნეული


ნაკუთვნეული ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ რაჭა-ლეჩხუმიდან, მისგან მზადდება ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინო. ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და კარგი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს. შედარებით გამძლეა სოკოვანი დაავადებების მიმართ. საკოლექციო ჯიში.