მურადოული


მურადოული


მურადოული ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ იმერეთიდან, მისგან იწარმოება ადგილობრივი მოხმარების სუფრის თეთრი ღვინო. იშვიათად აყენებენ ცალკე, ძირითადად გამოიყენება სხვა ადგილობრივ ჯიშებთან – უფრო ხშირად კუნძასთან და იმერულ მწვანესთან ერთად. საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა. სოკოვან დაავადებათა მიმართ საშუალო გამძლეობისაა. აუცილებელია გაშენდეს ორსქესიან ვაზის ჯიშებს შორის. საკოლექციო ჯიში.