მხარგრძელი ყვითელი


მხარგრძელი ყვითელი


მხარგძელი ყვითელი ყურძენი ადგილობრივი,  ვაზის ჯიშია, კერძოდ კახეთიდან. იგი წარმოადგენს საშუალო ღირებულების  სუფრის  ღვინოს. ღვინო ჩალისფერია, კარგად გამოხატული ჯიშური არომატით, საშუალო სხეულით, აქვს ნაზი და ჰარმონიული გემო.  გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძნადაც.  სოკოვანი დავადებების მიმართ ჯიშის გამძლეობა შეფასებულია საშუალოდ როგორც ჭრაქის, ისე ნაცრის მიმართ.