კურკენა


კურკენა


კურკენა ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კახეთიდან, მისგან მზადდება სუფრის თეთრი ღვინო. დამახასიათებელია საშუალო სხეული, ალკოჰოლის დაბალი შემცველობა, ჯიშური არომატი. გამოიყენება ადგილობრივი მნიშვნელობის სასუფრე ყურძნადაც. სოკოვანი დაავადებების მიმართ გამძლეობა საშუალოა, ნაცრის მიმართ – საშუალოზე სუსტი. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.