კუმსი თეთრი


კუმსი თეთრი


კუმსი თეთრი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კახეთიდან, გამოიყენებოდა ე.წ. ორდინალური ტიპის სუფრის ღვინის დასამზადებლად. ღვინო ჩალისფერი, სუსტად გამოსახული ჯიშური არომატით, დამახასიათებელია საშუალოზე მცირე ალკოჰოლის შემცველობა და სხეული, სასიამოვნო გემო და მჟავიანობა. მოსავალს იძლევა ადრე; სოკოვანი დაავადებების მიმართ გამძლეა – კარგად უძლებს ჭრაქს და საშუალოდ ნაცარს. ფილოქსერას მიმართ ახასიათებს საშუალო გამძლეობა. იწურება ძირითადად რქაწითელსა და მწვანესთან ერთად. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.