კირწწითლა


კირწწითლა


კირწწითლა ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ რაჭიდან. მისგან აწარმოებდნენ ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელ ღვინოს. საშუალო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა. სოკოვან დაავადებათა მიმართ ნაკლებად გამძლეა.  საკოლექციო ჯიში.