ხოტეურა


ხოტეურა


ხოტეურა ყურძენი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია რაჭიდან. მისგან იწარმოება საშუალო ხარისხის სუფრის წითელი ღვინო, მსუბუქი, ცოცხალი გემოთი. ხოტეურას ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და საშუალო მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის შუა რიცხვებიდან. ძალიან ზიანდება  სოკოვანი დაავადებებით. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.