კამური შავი


კამური შავი


კამური შავი ადგილობრივ ვაზის ჯიშია დასავლეთ საქართველოდან. მისგან იწარმოება ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინო. მშრალ ფერდობებზე, თიხნარ ან მძიმე თიხნარ ნიადაგებზე მოყვანილი პროდუქცია გამოირჩევა მაღალი შაქრიანობით და ამ შემთხვევაში ღვინო მაღალალკოჰოლიანია  (13,5-14,0%). საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა. სოკოვან დაავადებათა მიმართ ნაკლებად გამძლეა. საკოლექციო ჯიში.