ჯაჭვაძისეული


ჯაჭვაძისეული


ჯაჭვაძისეული ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ კახეთიდან. მისგან იწარმოება მშრალი სუფრის წითელი ღვინო. ჯაჭვაძისეულს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საბრენდე სპირტის დასამზადებლად. საკოლექციო ჯიში.