ენდელაძისეული


ენდელაძისეული


ენდელაძისეული ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ იმერეთიდან, იგი საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. მისგან მზადდება ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ღია წითელი შეფერვის ღვინო. სოკოვან დაავადებათა მიმართ მგრძნობიარეა, ადვილად ავადდება ჭრაქით. ჯიში გავრცელებული იყო ძირითადად ბაღდათის რაიონში, ენდელაძეების დასახლებაში. საკოლექციო ჯიში.