ძველი ალექსანდროული


ძველი ალექსანდროული


ძველი ალექსანდროული ადგილობრივი საღვინე ვაზის ჯიშია რაჭა-ლეჩხუმიდან. ძველ ალექსანდროულს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება. მოსავლიანობა არარეგულარულია და დამოკიდებულია დამტვერვის პირობებზე. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.