ძაღლიარჭამა


ძაღლიარჭამა


ძაღლიარჭამა ყურძენი ადგილობრივი, ვაზის ჯიშია, კახეთიდან. იძლევა სუფრის მშრალ ღვინოს და ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძენს. კახეთის ვაზის სხვა ჯიშებთან შედარებით, საშუალო გამძლეობით ხასიათდება სოკოვანი დავადებების მიმართ. წარმოადგენს საკოლექციო ჯიშს.