ჩხიკოურა


ჩხიკოურა


ჩხიკოურა ყურძენი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, იმერეთიდან. მისგან აწარმოება საშუალო ხარისხის, არაჰარმონიული,  სუფრის თეთრი ღვინო. ჩხიკოურას ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და საშუალო მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის ოქტომბრის დასაწყისში. სოკოვანი დაავადებების მიმართ შედარებით  გამძლეა.