ბერბეშო


ბერბეშო


ბერბეშო ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, კერძოდ რაჭიდან, იგი გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობით და იწარმოება თეთრი მშრალი ღვინო. ბერბეშოს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის ოქტომბრის შუა რიცხვებში. შედარებით გამძლეა სოკოვან დაავადებათა მიმართ. საკოლექციო ჯიში.