ბეგლარის ყურძენი


ბეგლარის ყურძენი


ბეგლარის ყურძენი ადგილობრივი, ნაკლებად გავრცელებული ვაზის ჯიშია, კერძოდ კახეთიდან, იგი გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობით და გამოიყენება სუფრის თეთრი მშრალი და საკუპაჟე ღვინოების დასაყენებლად. იგი წარმოადგენს საგვიანო სიმწიფის საღვინე ჯიშს. ზრდის სიძლიერე საშუალო. სოკოვან დაავადებათა მიმართ ახასიათებს საშუალო გამძლეობა.