ასპინძურა შავი


ასპინძურა შავი


ასპინძურა შავი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია ქართლიდან, იგი გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობით და მზადდებოდა ინტენსიური შეფერილობის სუფრის წითელი ღვინო. სოკოვან დაავადებათა მიმართ ნაკლებ მგრძნობიარეა. დიდ გამძლეობას იჩენს გვალვისა და ყინვების მიმართ. მაღლარების სახით გვხვდება ასპინძის მიდამოებში. საკოლექციო ჯიში.