საექსპორტო ბაზრების განვითარების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია