ქვევრის ღვინის საერთაშორისო კონკურსი 2019 დაჯილდოება