მემორანდუმი ასოციაციასა და ღვინის ეროვნულ სააგენტოს შორის