ღვინის ცივილიზაციების ქალაქში გამოფენის მზადება, ბორდო 2016