ტატა ჯაიანი


ტატა ჯაიანი


კომუნიკაციებისა და ბიზნესის განვითარების მენეჯერი