ირაკლი ღადუაშვილი


ირაკლი ღადუაშვილი


პიარისა და მედიასთან ურთიერთობის მენეჯერი