საკონსულტაციო ჯგუფი


ლადო უზუნაშვილი

მერაბ მიქაშავიძე

დავით მაისურაძე

არჩილ ლობჟანიძე

გიორგი დაქიშვილი

ირმა ჭანტურია

გიორგი ბეციაშვილი

დავით აბზიანიძე