ქვევრში ღვინის დაყენების ქართული მეთოდი UNESCO- ნუსხაში


ქვევრში ღვინის დაყენების ქართული მეთოდი UNESCO- ნუსხაში


2011 და 2013 წლებში, საქართველოში, ასოციაცია ქართული ღვინოს მიერ ორგანიზებული, ქვევრის ღვინის საერთაშორისო სიმპოზიუმის შედეგად, გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO)მიერ მოხდა ქვევრში ღვინის დაყენების ქართული ტრადიციული მეთოდის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შეტანა.

უძველესი ქართული ტრადიციული ქვევრის ღვინის დამზადების მეთოდი