საქართველო ღვინის სამშობლო, ღვინის ცივილიზაციების ცენტრი, ბორდო