ყურძნის ჯიშები


თეთრი

წითელი

სხილთაუბანი

სიმონასეული

საფერავი

საფერავი ბუდეშურისებური

სირგულა

საფენა

სამარხი

საკმეველა