ადგილწარმოშობის დასახელებები


ახაშენი

ახაშენი მდებარეობს შიდა კახეთში, მდ. ალაზნის შუა წელში, ჩრდილო განედის 41048\'׀ და აღმოსავლეთ გრძნედის 45044\'׀კოორდი...

ატენი (ატენური)

ატენი შიდა ქართლში, გორის ადმინისტრაციულ რაიონში მდებარეობს, თრიალეთის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთებზე, მდინარე ტა...